Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: „Klub bez barier”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Liczba punktów: 86,34
Miejsce w rankingu: 1

 

Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: Klub Terapii Zajęciowej „Aktywni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Pegaz.La, ul. Koperkowa 2, 81-589 Gdynia
Liczba punktów: 44,50
Miejsce w rankingu: 2


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  3076/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2020 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Klub bez barier”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 149 035,36 PLN

 

 

ikona