2015

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 962/15/VII/O z 10 lutego 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2015 w kwocie 225.600 zł brutto następującym organizacjom:

 

 

LISTA RANKINGOWA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 2014/2015 ORAZ KWOTY DOTACJI PRZYZNANE PODMIOTOM, KTÓRE ZAJĘŁY I MIEJSCE W RANKINGU
L.P.
NAZWA ZADANIA
NAZWA I ADRES ORGANIZACJI
LICZBA PUNKTÓW
MIEJSCE W RANKINGU
KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI W ZŁ
1
Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM)
Fundacja „Zachowaj Sprawność" 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2
83
I
15.000,00
2
Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6
90,9
I
45.000,00
3
Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek w rodzinie"
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K
81,4
I
15.000,00
4
Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94
69,5
I
17.250,00
5
Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1
76,1
I
100.000,00
Fundacja „Dom mojego brata" 84-200 Wejherowo ul. Mestwina 3
53,3
II
0,00  
6
Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70
81,4
I
25.000,00
Fundacja PEGAZ.LA 81-589 Gdynia ul. Koperkowa 2
42,6
II
0,00  

 

 

 

  • ikonaOpublikowano: 12.02.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Elżbieta Czerniawska - Badtke (e.czerniawska-badtke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2015 11:27
  • ikonaZmodyfikował: Maria Machnicka
ikona