2019

Rozstrzygnięcie konkursu na wspieranie zadań w zakresie edukacji filmowej uczniów

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 373/19/VIII/O z dnia 29 stycznia 2019 r. przyznał dotację na wspieranie zadań w zakresie edukacji filmowej uczniów.
Wykaz ofert, na których realizację została przyznana dotacja:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Pl. Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, nr KRS 0000233880
tytuł zadania: ”Lekcje z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej”,
przyznana kwota dotacji:  19 200,00 zł.