2016

Rozstrzygnięcie konkursu: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.  
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
1. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Liczba punktów: 91,80
Miejsce w rankingu: 1

2. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa,
ul. Św. Mikołaja 1, 80-062 Gdynia 
Liczba punktów: 85,60
Miejsce w rankingu: 2

3. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Wspierania i Rozwoju Rodziny WiRR
ul. Argentyńska 2c/1, 81-116 Gdynia
Liczba punktów: 46,00
Miejsce w rankingu: 3

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 4543/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2016 r.:

 
Rodzaj zleconego zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 26 870,00 PLN


  • ikonaOpublikowano: 28.04.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.04.2016 20:53
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona