2023

Unieważnienie konkursu w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży.

   Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 6956/23/VIII/O z dnia 31 października 2023 r. unieważnił otwarty konkurs ofert w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynęły oferty spełniające warunki ogłoszenia konkursowego.

  • ikonaOpublikowano: 02.11.2023 15:21
  • ikona

    Autor: Kinga Nowicka (knowicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.11.2023 08:12
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona