2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego z komponentem streetworkingu oraz IT

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 3753/21/VIII/R z dnia 01 czerwca 2021 r. przyznał dotacje   na wsparcie realizacji zadania w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu oraz IT  

Termin  realizacji od 01.09.2021 r.-31.08.2024 r.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej
 
 
1. Fundacja „Młodorośli” ul. Lirowa 17 , 80-298 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT IT w formie podwórkowej wraz z komponentem streetworkingu i zajęć IT, kwota przyznana: 336 960,00 zł, 89,51 pkt
 
oferta nierekomendowana z uwagi na przyznanie mniejszej liczby punktów
 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Vitava  Śródmieście z komponentem streetworkingu oraz IT, kwota wnioskowana: 336 960,00 zł, 67,16 pkt
 
oferta odrzucona z powodu braków formalnych
 
 
3. Fundacja Instytut Białowieski ul. Rumiankowa 14/4, 15-665 Białystok na dofinansowane zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, wwwFestiwalBialowieski.pl wwwFestiwalZubra.pl wwwForestFestival.Eu,  kwota wnioskowana 333 590,40 zł

ikona