2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”
Tytuł zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja L’Arche, ul. Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
Liczba punktów: 76,50
Miejsce w rankingu: 1
  
Nazwa zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”
Tytuł zadania: „MieszkaMy 2021”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Liczba punktów: 70,66
Miejsce w rankingu: 2 - Oferent w całości wycofał swoją ofertę
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3506/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 kwietnia 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja L’Arche, ul. Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 94 813,16 PLN

  • ikonaOpublikowano: 09.04.2021 13:36
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.04.2021 13:39
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona