2018

Rozstrzygnięcie konkursu na wspieranie zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 180/18/VIII/O z dnia 18 grudnia 2018 r. przyznał dotacje na wspieranie zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi. Termin realizacji od 20.12.2018 r.-30.06.2020 r.

Wykaz ofert, na których realizację została przyznana dotacja:

 In Gremio, ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia, nr KRS 0000008919
 
tytuł zadania: ”Gdyni@ - online i offline- zawsze bezpiecznie”,
przyznana kwota dotacji:  180 000,00 zł.

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2018 13:59
  • ikona

    Autor: Marta Burkiewicz (m.burkiewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.12.2018 14:00
  • ikonaZmodyfikował: Marta Burkiewicz
ikona