2019

Rozstrzygnięcie konkursu - ośrodek wsparcia dla osób niesłyszących

Rozstrzygnięcie konkursu dot. prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 274/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 263.100 zł brutto w latach 2019 - 2021 Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.        

ikona