2019

Rozstrzygnięcie konkursu - usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni          
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 270/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 464.225 zł w latach 2019 - 2021 Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.           

ikona