2022

Informacja o zleceniu Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizacji zadania publicznego w terminie: 01.11.2022 r. - 31.12.2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 8 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5660/22/VIII/R z dnia 25.10.2022 r. przyznał dotację w kwocie 169 122,50 PLN Związkowi Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku ul. Tysiąclecia 13a, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224076  na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie żywnościowe  w celu pomocy uchodźcom i migrantom przebywającym na terenie Gdyni w związku z wybuchem wojny na Ukrainie – II edycja”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

ikona