2017

Unieważnienie otwartego konkursu ofert: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 6935/17/VII/R z dnia 07.11.2017 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni.

Podstawą unieważnienia, jest okoliczność niespełnienia przez złożoną ofertę wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.
ikona