2012

Rozstrzygnięcie konkursu - utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na SM

Rozstrzygnięcie konkursu dot. utrzymania sprawności psychicznej
i integracji  osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4946/12/VI/P z 10 stycznia 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 624.949 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki.