2019

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka "Kibice Razem".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:
„Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku”
 
Opinia Komisji Oceniającej:
Lista rankingowa jedynej jaka wpłynęła oferty i rekomendowanej do dofinansowania:
 
1.    Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki –  87,17 pkt.
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 794/19/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2019 r.
 
1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312535, na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 01.05.2019 roku do 31.12.2021 roku” – przyznana kwota dotacji 225.000 zł, w tym po 75.000 zł na każdy rok realizacji zadania.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2019 11:16
  • ikona

    Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2019 11:34
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Richert
ikona