2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdyni w mieszkaniach treningowych na terenie Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdyni w mieszkaniach treningowych na terenie Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Konkursowej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdyni w mieszkaniach treningowych na terenie Gdyni”
Tytuł zadania: „MieszkaMy 2024”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Liczba punktów: 77,50
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 7170/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 grudnia 2023 r.:
Tytuł zleconego zadania: „MieszkaMy 2024”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2024 r.: 130 000,00 PLN

ikona