2016

Rozstrzygnięcie konkursu - zacieśnianie więzi

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4660/16/VII/P z 17 maja 2016 r. przyznał dotacje na realizacje zadań dotyczących zacieśniania więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin następującym organizacjom:
1) Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie w kwocie 4.360 zł brutto
2) Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani" z siedzibą w Gdańsku w kwocie 2.650 zł brutto
3) Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha" z siedzibą w Gdyni w kwocie 6.500 zł brutto
4) Fundacji „Gwiazda Północy" z siedzibą w Gdyni w kwocie 5.790 zł brutto
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie w kwocie 10.700 zł brutto.

ikona