2013

Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze

Prezydent Miasta Gdyni

 

Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 9416/13/VI/R w wyniku ogłoszonego w dniu 20 listopada 2012 roku

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"

 

wybrano ofertę

 

Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej,

Komendy Hufca Gdynia

 

Wysokość dotacji na realizację w/w zadania

13.480,00 zł brutto