2021

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 4407/21/VIII/R z dnia 16.11.2021 r. przyznał dotację w kwocie 9 540,00 PLN Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń z siedzibą w Gdyni ul. Lipowa 19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472348 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Samodzielność 2021”.
 
Umowa o powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 17.11.2021 r. do dnia 20.12.2021 r.

  • ikonaOpublikowano: 22.11.2021 13:55
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.11.2021 10:40
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona