2017

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności fizycznej, grupy wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7295/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacji grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin
i opiekunów, mieszkańców Gdyni w kwocie 26.500 zł brutto Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie.      

ikona