2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu: "Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka … Kibice Razem w 2015 roku".

Prezydent Miasta Gdyni
 
na mocy Zarządzenia Nr 718/15/VII/P z dnia 27 stycznia 2015 r. przyznał dotację w kwocie 60.000 zł. Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni ul. Olimpijska 5/9, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  312535, na wspieranie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2015 roku".
 
Poniżej:
Lista rankingowa oferty w/g oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania
Nazwa organizacji
Liczba punktów
Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2015 r.
Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki
89,25
 

  • ikonaOpublikowano: 03.02.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.02.2015 08:41
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Richert
ikona