2018

Informacja o zleceniu realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8672/18/VII/P z dnia 13 listopada 2018 r. przyznał dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych w 2018 roku niżej wyszczególnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i w niżej wskazanych wysokościach:
 
1) w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) Klubowi Sportowemu Badminton School, z siedzibą w Gdyni (81-304) ul. Śląska 51/72, wpisanemu do ewidencji klubów sportowych prowadzonej w Gdyńskim Centrum Sportu pod numerem 7/2015 na wspieranie realizacji  zadania publicznego pt. „Otwarte Mistrzostwa Gdyni w badmintonie dla dzieci i młodzieży”;
2) w wysokości 5.460,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100) Klubowi Sportowemu Delfin, z siedzibą w Gdyni (81-575, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284337 na wspieranie realizacji zadania publicznego pt. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania synchronicznego”;
 
3) w wysokości 5.200,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście 00/100) Wojskowemu Klubowi Sportowemu Flota, z siedzibą w Gdyni (81-103), wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095198 na wspieranie realizacji zadania publicznego pt. „Pomorski otwarty turniej klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych”.
 
Umowy o wsparcie zadań wskazanych w pkt 1 – 3 obejmują termin ich realizacji w okresie pomiędzy 15.11.2018 r a 19.12.2018 r.

  • ikonaOpublikowano: 19.11.2018 14:59
  • ikona

    Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.11.2018 15:43
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Richert
ikona