2017

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności i wsparcie osób z chorobą otępienną

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7296/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. nie przyznał dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną,  ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni ze względu na brak ofert złożonych w terminie.

ikona