Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

2017

Rozstrzygnięcie konkursu - ośrodek wsparcia dla osób niesłyszących

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7291/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 105.700 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.