2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie 8 Placówek Wsparcia Dziennego

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 3751/21/VIII/R z dnia 01 czerwca 2021 r. przyznał dotacje  na wsparcie realizacji zadania w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 8 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę  

Termin  realizacji od 01.09.2021 r.-31.08.2024 r.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej
 
1. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba ul. Wąska 26, 81-659 Gdynia na dofinansowanie zadania: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zająć i aktywności prowadzonych w formie pracy podwórkowej w PWD "SPOT"ŁAJBA" , kwota przyznana:677 088,00 zł, 95,84 pkt
2. Fundacja „Mały Bohater” ul. Janusza Meissnera 6C/2, 80-462 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy, kwota przyznana: 308 642,00 zł, 89,34 pkt
3. Stowarzyszenie „180 Stopni” ul. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point na terenie dzielnicy Gdynia Dąbrowa, kwota przyznana:322 704,00 zł, 81, 84 pkt
4. Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego” ul. Portowa 2, 81-350 Gdynia na dofinansowanie zadania: Zorganizowanie pomocy dla  młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zająć i aktywności w placówce wsparcia dziennego SPOT WYSPA prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, kwota przyznana: 338 472,00 zł, 78,17 pkt
5. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”  ul. Morska 89, 81-225 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Familia 2021-2024, kwota przyznana: 338 328,00 zł, 78,16 pkt
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „VITAVA”  ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Placówka Wsparcia Dziennego SPOT VITAVA na Wiczlinie, kwota przyznana: 322 703,50 zł, 78,00 pkt
7. Stowarzyszenie „Perspektywa” ul. Demptowska 36/2, 81-094 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT „Socjo” przy SP.6 w Gdyni w formie pracy podwórkowej, kwota przyznana: 403 380,00 zł, 70,65 pkt
8. Stowarzyszenie „Perspektywa” ul. Demptowska 36/2, 81-094 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT „Wesołe Buziaki” przy SP.16 w Gdyni w formie pracy podwórkowej, kwota przyznana: 403 380,00 zł, 69,99 pkt
 
oferta nierekomendowana z uwagi na przyznanie mniejszej liczby punktów
 
9. Fundacja Młodorosli ul. Lirowa 17, 80-298 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Kania w formie podwórkowej wraz z komponentem zajęć reedukacyjnych dla społeczności lokalnej, kwota wnioskowana:
322 704,00 zł, 85,84 pkt
 
oferta odrzucona z powodu braków formalnych
 
10. Fundacja Instytut Białowieski ul. Rumiankowa 14/4, 15-665 Białystok na dofinansowane zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, wwwFestiwalBialowieski.pl wwwFestiwalZubra.pl wwwForestFestival.Eu,  kwota wnioskowana: 3 128 760,00 zł


  • ikonaOpublikowano: 07.06.2021 12:19
  • ikona

    Autor: Mariusz Barżykowski (m.barzykowski@zpsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.06.2021 12:36
  • ikonaZmodyfikował: Mariusz Barżykowski
ikona