2017

prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 84,84 pkt
 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 460 000 zł
 
 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6332/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2017 r.:
 
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - na realizację zadania Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - relacje, akceleracja, profesjonalizacja. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 460 000 zł

  • ikonaOpublikowano: 23.06.2017 10:39
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.06.2017 10:44
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona