2022

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji L’Arche II edycja

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5661/22/VIII/R z dnia 25.10.2022 r. przyznał dotację w kwocie 7 400,00 PLN Fundacji L’Arche z siedzibą w Wieliczce, Śledziejowice 336, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – II edycja”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 31.10.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

  • ikonaOpublikowano: 27.10.2022 11:48
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.10.2022 11:48
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona