2017

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 7202/17/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 14 listopada 2017 roku
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku
 
wybrano ofertę
 
Stowarzyszenia OVUM
 
Wysokość dotacji na realizację w/w zadania
60.000,00 zł brutto

  • ikonaOpublikowano: 22.12.2017 12:03
  • ikona

    Autor: _Justyna Krakowska (j.krakowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.12.2017 12:04
  • ikonaZmodyfikował: Justyna Krakowska
ikona