2017

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 7202/17/VII/R w wyniku ogłoszonego w dniu 14 listopada 2017 roku
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku
 
wybrano ofertę
 
Stowarzyszenia OVUM
 
Wysokość dotacji na realizację w/w zadania
60.000,00 zł brutto