2017

Rozstrzygnięcie konkursu - grupy wsparcia ...

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5542/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2017 następującym organizacjom:

1. Związek Inwalidów Wojennych RP, zadanie: Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia 13.000 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Wiemy jak 6.000 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: Nowe więzi 11.000 zł

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2017 14:23
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona