Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
2017

Rozstrzygnięcie konkursu - grupy wsparcia ...

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5542/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2017 następującym organizacjom:

1. Związek Inwalidów Wojennych RP, zadanie: Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia 13.000 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Wiemy jak 6.000 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: Nowe więzi 11.000 zł