2017

Rozstrzygnięcie konkursu - punkt pomocy psychologicznej

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7300/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 15.000 zł Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” z siedzibą w Gdyni.

ikona