2018

Wynik konkursu ofert dla NGO na projektowanie wydarzeń integrujących mieszkańców osiedla Zamenhofa-Op. Hackiego w 2018 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku:
 
Środki w wysokości 17.500,00 zł zostały przyznane Fundacji „Klinika Kultury” z/s w Sopocie (KRS nr: 0000457415) na realizację zadania pt.: „Ulica Mistrzów” w okresie od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

ikona