2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 2261/15/VII/P z dnia 2 czerwca 2015 r. przyznał stowarzyszeniu Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni dotację w kwocie 450 000 zł brutto na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian.