2014

Rozstrzygnięcie konkursu - rozwijanie uzdolnień artystycznych

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. rozwijania uzdolnień artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 14798/14/VI/P z 13 maja 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego rozwijania uzdolnień artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 17.600 zł brutto Fundacji „Gwiazda Północy" z siedzibą w Gdyni.