Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2016

Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka ... Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni
  
 informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:
„Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie  Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
Lista rankingowa jedynej jaka wpłynęła oferty i rekomendowanej do dofinansowania:
  
1. Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki - 92,5 pkt; kwota rekomendowana 180.000 zł
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4304/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2016 r.
  
1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 312535, na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku" - przyznana kwota dotacji 180.000 zł

  • ikonaOpublikowano: 17.03.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.03.2016 12:25
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Richert
ikona