2015

prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu

Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
:Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa ofert:

1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM - 93,67 pkt
2. Oferta Fundacji Nadaktywni i Fundacji Kreatywni - 72,17 pkt
3. Oferta Stowarzyszenia Centrum Współpracy Młodzieży - 65,50 pkt

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM - 400 000 złWykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2592/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 r.:


1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio i Stowarzyszenia OVUM - na realizację zadania Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - szkolenia, partnerstwa, sieci, liderzy. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 400 000 zł

  • ikonaOpublikowano: 02.07.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Salwiusz Marchel (s.marchel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.07.2015 09:39
  • ikonaZmodyfikował: Salwiusz Marchel
ikona