2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin w Gdyni”
Tytuł zadania: „Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Liczba punktów: 88,67
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6524/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2023 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 438 422,00 PLN

ikona