2011

Rozstrzygnięcie konkursu - wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4416/11/VI/P z 6 grudnia 2011 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni w kwocie 435.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.