2013

rozstrzygnięcie konkursu - rewalidacja, rehabilitacja, terapia

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13297/13/VI/P z 24 grudnia 2013 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni na rok 2014 w kwocie 187.300 zł brutto następującym organizacjom:

1. Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich na zadanie: Prowadzenie działań na rzecz rehabilitacji, profilaktyki raka piersi, zapobieganiu obrzęku limfatycznego - kontynuacja zadania w kwocie 20.000 zł
2. Fundacji Dogtor na zadanie: Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących w kwocie 40.000 zł
3. Fundacji Ochrony Praw Dziecka Angel na zadanie: Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 55.000 zł
4. Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku na zadanie: Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę w kwocie 30.000 zł
5. Stowarzyszeniu Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin na zadanie: Kompleksowa terapia w chorobie Parkinsona w kwocie 25.000 zł
6. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON na zadanie: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w kwocie 13.800 zł
7. Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie: Studio terapii przez teatr zespołu BRO w kwocie 3.500 zł

ikona