Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2018

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Pułkownika Dąbka 52

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8398/18/VII/R z dnia 18 września 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz wdrożenie i realizacja pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną. Termin realizacji od 01.10.2018 r.-31.08.2021 r.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk na dofinansowanie zadania: SPOT Północ , kwota przyznana: 567 000,00 zł, 78,17 pkt

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych:

2. Fundacja Mały Bohater ul. Janusza Meissnera 6C/2, 80-462 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Spot Kania” oraz wdrożenie pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną, kwota wnioskowana 567 000,00 zł,

3. Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa ul Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia na dofinansowanie zadania: Oks. Ksywa, kwota wnioskowana 567 000,00 zł.

  • ikonaOpublikowano: 18.09.2018 15:25
  • ikona

    Autor: Mariusz Barżykowski (konkursy@zpsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.09.2018 08:30
  • ikonaZmodyfikował: Mariusz Barżykowski
ikona