2022

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5251/22/VIII/R z dnia 12.07.2022 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.
 
Konkurs unieważniono, ponieważ złożone dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie przeszły do etapu oceny merytorycznej.