Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2022

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5251/22/VIII/R z dnia 12.07.2022 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.
 
Konkurs unieważniono, ponieważ złożone dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie przeszły do etapu oceny merytorycznej.

  • ikonaOpublikowano: 14.07.2022 14:11
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.07.2022 14:12
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona