Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Tytuł zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Liczba punktów: 81,51
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6698/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2023r.:

Tytuł zleconego zadania: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 529 320,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 01.09.2023 14:36
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.09.2023 14:37
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona