2023

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2023

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2023 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni –  78,51 pkt.
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 17 000 zł
  
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 6053/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2023 r.
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2023 roku. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 17 000 zł.

ikona