2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 6793/12/VI/P z dnia 12.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian" dotację przyznano:

- Stowarzyszeniu „Centrum Współpracy Młodzieży" - na wsparcie realizacji projektu pn.: „Wizyty studyjne w Gdyni 2012 - 2015" w kwocie 449 994 zł brutto.

ikona