2018

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu Vistal Łączpol Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 59/18/VIII/U z dnia 27 listopada 2018 r. przyznał dotację w kwocie 10 000 zł. dla Młodzieżowego Klubu Sportowego Vistal Łączpol Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-302) ul. Kazimierza Górskiego 10, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093078 na wsparcie realizacji zdania publicznego pod nazwą: „ Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt w kategorii wiekowej juniorek starszych i juniorek młodszych, młodziczek oraz dzieci”.
 
Umowa o wsparcie w/w zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

ikona