2017

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. Aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym    
 
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 6152/17/VII/P z 15 maja 2017 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w kwocie 6.878 zł brutto Stowarzyszeniu „Cool-awi” z siedzibą w Gdyni.        
 

ikona