2020

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: "Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni".

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Tytuł zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa -Wesoła
Liczba punktów: 79,66
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2410/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2020 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa -Wesoła
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 451 616,00 PLN

ikona