Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”
Tytuł zadania: "Klub terapii zajęciowej" – Ja też chcę być aktywny.
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni ul. Morska 89
Liczba punktów: 73,83
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr  8245/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 lipca 2018 r.:

Rodzaj zleconego zadania: "Klub terapii zajęciowej" – Ja też chcę być aktywny.
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni ul. Morska 89
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2018 r.: 62 497,95 PLN

ikona