Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2017

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności ...

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5543/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na rok 2017 w kwocie 165.000 zł następującym organizacjom:

1. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel", zadanie: Poprawa sprawności psychicznej i fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców Gdyni 20.000 zł
2. Fundacja „Sport na Zdrowie", zadanie: Poprawa sprawności metodą Hallwicka 20.000 zł
3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: Koherencja - jako czynnik dla zachowania zdrowia 30.000 zł
4. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE", zadanie: Poprawa sprawności poprzez systematyczną rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 20.000 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Poprawa sprawności osób niepełnosprawnych 20.000 zł
6. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, zadanie: Wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona - kompleksowa rehabilitacja 20.000 zł
7. Fundacja „Słoneczna Jesień", zadanie: Flamenco 5.000 zł
8. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku, zadanie: Aktywni kontra mukowiscydoza 30.000 zł