2014

Rozstrzygnięcie konkursu - droga zawodowa ON

Rozstrzygnięcie konkursu:
Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej
w celu włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 14800/14/VI/P z 13 maja 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania: przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej w celu włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy w kwocie 13.500 zł brutto na rok 2014 i 26.763 zł brutto na rok 2015 Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie.