2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025"

Rozstrzygnięcie konkursu - wspieranie zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania "Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025"

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5861/22/VIII/M z dnia 20 grudnia 2022 roku przyznał dotację na realizację zadania dotyczącą wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025" w kwocie 390 000 zł brutto:

Fundacji Gospodarczej w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 21.12.2022 13:09
  • ikona

    Autor: Beata Wróblewska (b.wroblewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.01.2023 08:52
  • ikonaZmodyfikował: Beata Wróblewska
ikona