2018

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian.

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 8014/18/VII/P z 5 czerwca 2018 r. przyznał Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian w kwocie 450 00 zł brutto.